دوره ی آموزشی معاملگر و تحلیل گر شماره یک.

در این دوره شما تحلیل بازار و معامله کردن در ان را یاد میگیرید. بورس تهران فارکس(بازار تبادل ارز جهانی)…

11
890,000 تومان